Nước tiền đạo trắng bóng trong suốt như kim cương

Nước tiền đạo trắng bóng trong suốt như kim cương

Gel tinh chất trắng bóng trong suốt như kim cương

Gel tinh chất trắng bóng trong suốt như kim cương

Sữa tinh chất trắng bóng trong suốt như kim cương
Advanced Lightening Emulsion

●Bổ sung thành phần làm trắng được Bộ Y tế cho phép-α- Arbutin.

●Ức chế sự hình thành của Melanin từ gốc.

●Dạng dung dịch sữa với cấu trúc tinh thể lỏng thông minh, khiến thành phần trắng bóng như kim cương có thể phát huy tác dụng lâu dài.


Tính sẵn có: 999
SKU
VN2B11310010

我要購買

Thành phần trắng bóng:
Nonapeptide trắng sáng,
Niacinamide

Sử dụng sau bước Tinh chất trắng bóng trong suốt như kim cương, thoa lượng vừa đủ lên toàn vùng mặt và cổ vỗ nhẹ cho đến khi hấp thụ hoàn toàn.