Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Đan

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Đan

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Vị

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Vị

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Tì
Soothing Meridian Essential Oils–Bi

●Nuôi dưỡng phục hồi làn da.

●Điều chế hương thơm từ thực vật, xoa dịu căng thẳng, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần .


Tính sẵn có: 999
SKU
VN2B11060052

我要購買

●Nuôi dưỡng phục hồi làn da.

●Điều chế hương thơm từ thực vật, xoa dịu căng thẳng, điều hòa cơ thể và tâm trí.

Hợp chất tinh dầu

Pha loãng sử dụng với dầu massage