Tin tức truyền thông

 1. 2017.08.17 Tạp chí BODY Decent A-Lin để tuổi da dừng lại đẹp nhất ở tuổi 25

  克麗緹娜讓A-Lin 肌齡在最美好的25歲

  Read more »
 2. 2017.08.17 Thời báo tự do A-Lin hóa thân Chiling chịu cực suốt 12h để đại diện sản phẩm

   A-Lin撞臉林志玲 唯美代言苦磨12小時

  Read more »
 3. 2017.07.31 Thời báo Công Thương

  生醫暑期概念股 業績燒

  Read more »