Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Vị

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Vị

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Phỉ

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Phỉ

Tinh dầu bộ lạc tinh hoa công thức kép-Sướng
Soothing Meridian Essential Oils–Chang

●Nuôi dưỡng phục hồi làn da.

●Điều chế hương thơm từ thực vật, xoa dịu căng thẳng, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần 


Tính sẵn có: 999
SKU
VN2B11060054

我要購買

●Nuôi dưỡng phục hồi làn da.

●Điều chế hương thơm từ thực vật, xoa dịu căng thẳng, điều hòa cơ thể và tâm trí.

Hợp chất tinh dầu

Pha loãng sử dụng với dầu massage